Kỹ năng sống
 Theo TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm E-Bơi, trẻ em có thể học bơi, phòng chống đuối ...
Hoạt động - Sự kiện
THI NẤU ĂN
Hoạt động Đoàn thể
THI NẤU ĂN